Uvnitř Owen Stitch — 4 minuty

Etický sourcing

Etický sourcing je udržitelný přístup k práci s dodavateli, získávání materiálů a logistice. Proces je založen na selektivní partnerské strategii. Základem je transparentní bilaterální dohoda odpovědnosti na environmentální a sociální úrovni.

Sourcing etickou cestou nám umožňuje vytvářet produkty založené na radikální transparentnosti a autentičnosti. Každý materiál, výrobní postup nebo přepravní cesta vyžadují průběžnou péči. Naše produkty se mohou jednoho dne stát nejlepší, ale tato dokonalost je pomíjivá a stagnace jí ublíží. Jen neustálé zlepšování může produkt udržet na vrcholu.

Environmetální odpovědnost

Materiály

Příroda je pro nás největším zdrojem inspirace. Je to také místo, odkud získáváme naše materiály a kde je dopad spotřeby nejsilnější. Žádné rozhodnutí není bráno na lehkou váhu. Při volbě materiálu hodnotíme jeho účinnost, funkční vlastnosti, chemické složení a množství, které budeme odebírat.

Prozkoumat všechny materiály ↗

Logistika

Snažíme se snižovat uhlíkovou stopu našich produktů. Při přepravě eliminujeme zbytečné zastávky a v celém procesu nemáme žádné prostředníky. Vytvořili jsme komplexní logistický plán minimalizující silniční dopravu a vyhýbající se letecké přepravě.

Možná tě taky napadlo, že skupinka tvořící Owen Stitch přece nemůže mít reálný dopad. I tak jsme to museli a chtěli vyzkoušet a zjistit, co je možné. A navíc, kdo by nechtěl nakládat palety kůže do vlaku, dohadovat se s celníky v Rusku a hlídat přepravu drahocenného materiálu přes Transsibiřskou magistrálu.

Dodavatelský řetězec

Práce s dodavateli je postavena na vzájemném respektu. Naši dodavatelé chápou, že společná práce je v jejich nejlepším zájmu a jde ruku v ruce s našimi produkty. V Owen Stitch trpělivě nasloucháme a jsme připraveni diskutovat, zkoušet, dělat nepředstavitelné – zkrátka rádi jdeme nad rámec možného když víme, že druhá strana dělá totéž.

Na cestě etického získávání materiálů se někdy věci pokazí – a mohou se pokazit na obou stranách. S dodavateli pracujeme jako jeden tým, navzájem si důvěřujeme a společně trávíme čas hledáním udržitelného řešení.

Vyvinuli jsme (a stále zdokonalujeme) Dodavatelský Kodex. Smlouva je závazná, ale neměla by zneplatnit empatii.

Prozkoumat Dodavatelský Kodex ↗

Sociální odpovědnost

Spravedlivé pracovní podmínky

Výroba materiálů vyžaduje spoustu práce a času a do dlouhého procesu je zapojeno mnoho lidí. Je naší odpovědností zajistit, aby každý z nich pracoval za spravedlivých podmínek. Nezáleží na tom, zda je to pastevcem v Mongolsku, operátor stroje v Japonsku nebo designér v Praze.

Náš dodavatelský kodex se vztahuje na všechny úrovně našeho dodavatelského řetězce, zahrnuje zásady týkající se:

Dodržování zákonů a zákonů
Dětské práce
Nucené práce
Obtěžování, zneužívání a disciplinární praktiky
Diskriminace
Svoboda sdružování a kolektivního vyjednávání
Pracovní poměr
Mzdy a výhody
Mzdy za přesčasy
Pracovní doba
Zdraví a bezpečnost

Napište nám

Máš nápad na zlepšení? Budeme rádi za každou zprávu support@owenstitch.com

@Poslední aktualizace 1 Března 2021

Dalsí čtení

Nepíšeme často,
ale odběru nebudeš litovat.

Děkujeme, odběr je potvrzen
Při odesílání formuláře se něco pokazilo

* Včetně respektu k tvému soukromí

© 2021 Owen Stitch Studios s.r.o., Všechna práva vyhrazena.